Tento web používá k personalizaci reklam soubory cookies, které mohou sbírat některé vaše osobní údaje. S jejich užitím souhlasím / nesouhlasím. Více informací.

Přehazovaná

Ředitel/ka sportu

Miroslav Fabián

E-mail

prehazovana@specialolympics.cz

Telefon

INFORMACE

Přehazovaná se stala národním sportem ČHSO v roce 1995. Od tohoto data klub Žampach z pověření ČHSO každoročně v červnu pořádá národní turnaje v Dřevěnici u Jičína s podporou Tělovýchovné jednoty Dřevěnice.

Dle pravidel SOI článek I (article I), část P/4 (Section P) České hnutí Speciálních olympiád předložilo návrh na uznání přehazované jako modifikace volejbalu v národním programu ČHSO. Mezinárodní akreditace SOI bylo dosaženo v roce 2006. Z mezinárodní akreditace (národní sport SOI) vyplývá možnost konání mezinárodních turnajů a čerpání prostředků SOI pro doplňkové programy (např. šetření HA (HA – Healthy Athlete – zdravý sportovec)

Přehazovaná vznikla z potřeby vytvořit soutěživou hru s míčem, která by využila základních dovedností v házení, chytání a jejich rozvíjení v různých herních situacích v týmovém kontextu, který byl v jiných týmových hrách pro sportovce s MP omezený (basketbal, házená, fotbal). Rozvoj přehazované jako národního akreditovaného sportu SOI vyplýval z následujících faktů: přehazovaná je tradičním sportem pro žáky mladšího školního věku, je zařazena do kurikula tělesné výchovy na 1. stupni základních škol už od školské reformy po 2. světové válce až do současnosti. Tento sport se od r. 1968 začal rozvíjet v některých oblastech ČR při sportovních hrách mentálně postižené mládeže (soutěže buď na bázi tehdejších zvláštních škol nebo ústavů pro mentálně postižené). Do ČHSO tuto hru implantovala trenérka Hana Svobodová a společně s týmem předložila SOI k akreditaci jako národní sport v programu ČHSO.

Přehazované se mohou účastnit i sportovci s nižší úrovní schopností, neboť zde jsou využívány přirozené pohyby (házení, chytání), zpracování míče na vlastní polovině hřiště dává šanci pohybově pomalejším i těm, kteří mají zpomalené reakce na podněty a rozhodovací schopnosti (počítání do 3 je adekvátní i pro tuto skupinu sportovců), není potřebná „prstová technika“ jako u volejbalu, nejsou zde nadměrné nároky na cirkulo-respirační aparát. Přesto mohou sportovci s výraznějšími limity prožívat emoce z týmové účasti, především v pojetí „unified“.

Přehazovaná, pro sportovce s vyššími schopnostmi, je vhodnou přípravou k provozování dalších náročnějších sportů pro mentálně postižené jako je košíková, odbíjená, házená. Procvičuje se i prostorová orientace, pohyblivost, motorika. Rozvíjí se myšlení, učí se používat ve hře taktiky. Je vhodným sjednoceným sportem sportovců a partnerů dle pravidel SOI.

Akreditační proces byl zahájen sběrem dokumentace o tradici sportu a její současné úrovni dle národních tradic, dále vytvořením testů individuálních dovedností (IST – Individual Skills Test) a dále převodem do angličtiny. Testy individuálních byly vytvořeny na podkladě testů ve volejbale v SOI a ověřeny ve výzkumu v několika diplomových magisterských pracích (Perútková, 2008).

 

V roce 2015 je registrováno 63 týmů a národní soutěže se účastní cca 25-30 týmů. Ředitelem přehazované je od počátku do současnosti Luděk Grätz a Jaromír Fabián.

Přehazovaná

GALERIE