Tento web používá k personalizaci reklam soubory cookies, které mohou sbírat některé vaše osobní údaje. S jejich užitím souhlasím / nesouhlasím. Více informací.
08.10.2022 13:00 - 08.10.2022 15:30

Místo konání:
Kulturní centrum Zahrada, Malenická 1784, 148 00 Praha 11

POZVÁNKA

na členskou schůzi Českého hnutí speciálních olympiád, z.s.,

1) Zahájení, přivítání

2) Přehled akcí v uplynulém období

3) Přehled plánovaných akcí do konce roku 2022 a v roce 2023

4) Světové letní hry SO Berlín 2023

5) Zpráva o hospodaření v roce 2021 a financování roku 2022

6) Zpráva nezávislého auditora a revizní komise

7) Schválení účetní uzávěrky za rok 2021

8) Schválení změny stanov (změna názvu na Speciální olympiáda Česká republika a doplnění možnosti distančního hlasování)

9) Rejstřík sportovců, registrační systém

10)Různé a diskuse

 

Nebude-li členská schůze v uvedeném termínu usnášení schopná, svolává se v náhradním termínu, a to v sobotu 8. října 2022 v Kulturním centru Zahrada, Malenická 1784, Praha 11 ve 13.30, se stejným programem.

 

INFORMACE

Dopravní spojení: Metro C, stanice Chodov, směr Háje (viz plánek). Od metra je to asi 900 m. Možnost parkování je v OC Westfield Chodov, případně v okolí. Nejsou zde parkovací zóny, ale je omezený počet míst. Nemůžete-li se členské schůze zúčastnit, můžete udělit plnou moc.

Pozvánka rozesílána a zveřejněna 8.9. 2022