Tento web používá k personalizaci reklam soubory cookies, které mohou sbírat některé vaše osobní údaje. S jejich užitím souhlasím / nesouhlasím. Více informací.

Členská schůze 2022

Členská schůze 2022

Místo konání:
Kulturní centrum Zahrada, Malenická 1784, 148 00 Praha 11

POZVÁNKA

na členskou schůzi Českého hnutí speciálních olympiád, z.s.,

1) Zahájení, přivítání

2) Přehled akcí v uplynulém období

3) Přehled plánovaných akcí do konce roku 2022 a v roce 2023

4) Světové letní hry SO Berlín 2023

5) Zpráva o hospodaření v roce 2021 a financování roku 2022

6) Zpráva nezávislého auditora a revizní komise

7) Schválení účetní uzávěrky za rok 2021

8) Schválení změny stanov (změna názvu na Speciální olympiáda Česká republika a doplnění možnosti distančního hlasování)

9) Rejstřík sportovců, registrační systém

10)Různé a diskuse

 

Nebude-li členská schůze v uvedeném termínu usnášení schopná, svolává se v náhradním termínu, a to v sobotu 8. října 2022 v Kulturním centru Zahrada, Malenická 1784, Praha 11 ve 13.30, se stejným programem.

Informace k dopravě a formuláře pro přípat nutnosti pověření zastupování  naleznete v profilu svého klubu online systému,  také v sekci událostí na tomto webu zde: https://specialolympics.cz/udalost/clenska-schuze-pozvanka_1662638026


Autor: (08.09.2022)